Plinthes aluminium avec pied 15 mm

Alusockel_60x15_hell_3c ….. Alusockel_40x15_hell_3c
Plinthes aluminium avec pied 40 x 15 mm   Plinthes aluminium avec pied 40 x 15 mm
     
Plinthes aluminium avec pied 15 mm
79504 15-20 40x15mm
79506 15-20 60x15mm
 
échantillon demander /commander
échantillon demander /commander

 

Plinthes aluminium avec pied 15 mm, percé
79504 15-020 40x15mm
79506 15-020 60x15mm

 

 
échantillon demander /commander
échantillon demander /commander

 

 

Angles pour plinthe en aluminium
   
     
Angles rentrants
79595 0415-20 40x15mm
79595 0615-20 60x15mm
 
commander
commander
 
Angles sortants
79596 0415-20 40x15mm
79596 0615-20 60x15mm
 
commander
commander
 Alu_Aussenecken
Bouts gauche
79597 0415-20 40x15mm
79597 0615-20 60x15mm
 
commander
commander
Alu_Endstueck_li
Bouts droite
79598 0415-20 40x15mm
79598 0615-20 60x15mm
 
commander
commander

 Alu_Endstueck_re

Pièces de liaison
79599 0415-20 40x15mm
79599 0615-20 60x15mm
 
commander
commander

Alu_Verbindung

 

Partner

Seiten